application/pdf thumbnail
Skladištenje CO2 u geološke formacije predstavlja jedno od ključnih rešenja smanjenja emisija gasova staklene bašte. Tipovi geoloških formacija koji se mogu koristiti za skladištenje, opisani u ovom radu su: iscrpljena naftna i gasna ležišta, akviferi i utiskivanje CO2 u delimično iscrpljena naftna ležišta radi povećanja krajnjeg iskorišćenja nafte (EOR-CO2). U cilju izbora najadekvatnije opcije geološkog skladištenja CO2, izvršeno je rangiranje geoloških formacija koristeći dve metode višekriterijumske analize, PROMETHEE i VIKOR. U radu je dat pregled razmatranih kriterijuma (kapacitet skladištenja, ...