On some problems involving Hardys function

Објекат

Ivić Aleksandar

Цитирање: Ivić Aleksandar, “On some problems involving Hardys function” у Central European Journal of Mathematics 6 , 8 (2010): 1029-1040.

Аутор

sr Ivić Aleksandar

Шира категорија рада

sr M20

Ужа категорија рада

sr M23

Извор

sr Central European Journal of Mathematics

Уредник

sr Gianazza Ugo, Vespri Vincenzo

Број

sr 8

Волумен

sr 6

Издавач

sr Warsaw, Poland:Versita, co-published with Springer Verlag

Датум издавања

sr 2010

Почетна страна

sr 1029

Завршна страна

sr 1040

ISSN

sr 1895-1074 (Print) 1644-3616 (O

DOI

sr 10.2478/s11533-010-0071-y

URI

Тип

sr Рад у часопису

Права

sr Отворени приступ

Лиценца

sr CC

Колекције