On Some Relations for Mellin Transforms of Hardy’s Function

Објекат

Ivić Aleksandar

Цитирање: Ivić Aleksandar, “On Some Relations for Mellin Transforms of Hardy’s Function” у Commentarii Mathematici Universitatis Sancti Pauli, 60 (2011): 61-76.

Аутор

sr Ivić Aleksandar

Шира категорија рада

sr M20

Ужа категорија рада

sr M23

Извор

sr Commentarii Mathematici Universitatis Sancti Pauli

Уредник

sr Jimbo Michio

Број

sr 60

Издавач

sr Tokyo, Japan:Rikkyo University

Датум издавања

sr 2011

Почетна страна

sr 61

Завршна страна

sr 76

ISSN

sr 0010-258X

DOI

sr 10.1007/s11512-010-0122-4

URI

Тип

sr Рад у часопису

Права

sr Отворени приступ

Лиценца

sr CC

Колекције