On some mean square estimates for the zeta-function in short intervals

Објекат

Ivić Aleksandar

Цитирање: Ivić Aleksandar, “On some mean square estimates for the zeta-function in short intervals” у Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio computatorica, 40 (2013): 321-335.

Аутор

sr Ivić Aleksandar

Шира категорија рада

sr M20

Ужа категорија рада

sr M23

Извор

sr Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio computatorica

Уредник

sr Kátai Imre

Број

sr 40

Издавач

sr Budapest, Hungary:Eotvos Lorand Tudomanyegyetem ^(Eotvos Lorand University)^Allam- es Jogtudomanyi Kara

Датум издавања

sr 2013

Почетна страна

sr 321

Завршна страна

sr 335

ISSN

sr 0138-9491

URI

Тип

sr Рад у часопису

Права

sr Отворени приступ

Лиценца

sr CC

Колекције