Rudna mikroskopija

Објекат

Aleksandar Pačevski

Цитирање: Aleksandar Pačevski, “Rudna mikroskopija”(2018).

Тип

Уџбеник

Верзија рада

објављена верзија

Језик

српски

Аутор

Aleksandar Pačevski

Издавач

sr Beograd : Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

Датум издавања

2018

Напомена

sr Ovaj udžbenik prati nastavne jedinice istoimenog nastavnog predmeta Rudna mikroskopija na Rudarsko-geološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Pored pomenutog predmeta, predviđen je i kao nastavno sredstvo za predmet Osnovi rudne mikroskopije, a pojedini delovi udžbenika mogu se koristiti i za predmete Mineralogija nesilikata i Parageneze rudnih minerala.
Udžbenik se sastoji iz dva dela – I Opšti deo i II Rudnomikroskopska svojstva minerala. Opšti deo sadrži opis same metode, sistematski prikazan u poglavljima 1-4 koja su neophodna za osposobljavanje studenata za rad sa rudnim mikroskopom. U istom delu, poglavlje 5 objašnjava osnovne principe kvantitativnih merenja u rudnoj mikroskopiji, koja su danas manje u upotrebi i koriste se samo za pojedine specifične potrebe. Ovo poglavlje je obuhvaćeno jedino nastavnim programom predmeta rudna mikroskopija. Drugi deo udžbenika prema sadržaju i organizaciji podseća na atlas minerala, što je autoru i bio cilj. Uz upotrebu sadržaja, a naročito indeksa minerala na kraju udžbenika, pregledno su prikazani svi minerali od značaja za mineralogiju rudnih ležišta. Za osnovne i najbitnije minerale, na početku opisa svakog minerala, tabelarno su data mikroskopska svojstva, propraćena mikrofotografijama. Ovakvom organizacijom ovog dela udžbenika, studentima, a naročito istraživačima, pružena je mogućnost da udžbenik koriste ne samo za sticanje teorijske osnove, već i prilikom praktičnog rada na rudnom mikroskopu, uz relativno laku dostupnost osnovnih podataka o mineralu neophodnih za njegovo prepoznavanje pod mikroskopom.

Број страница

162

ISBN

978-86-7352-330-9

Кључне речи

sr mikroskopija ruda

УДК број

553.086(075.8)(0.034.2)

COBISS број

270000140

Шира категорија рада

Без категорије

Ужа категорија рада

Без категорије

Права

Затворени приступ

Лиценца

Creative Commons – Attribution 4.0 International

Формат

.pdf

Издање факултета

da

Облик публикације

Elektronsko izd. (CD)

Колекције